Дозвола за престој во Италија

July 23, 2015 A.M. 348

Доколку планирате да престојувате во Италија подолго од три месеци, потребно  е да аплицирате за  дозвола  за  престој.  Странците  кои  прв  пат  влегуваат  во Италија  […]

Такси за аплицирање за виза на САД

March 25, 2015 M.E. 628

Сите апликанти за виза, вклучувајќи ги и децата, мора да ја платат административната (MRV) такса за неиселеничка виза која е неповратна и непренослива. Таксите може […]