Дозвола за престој во Шведска

August 5, 2015 A.M. 27

Доколку сакате да престојувате во Шведска подолго од 3 месеци, потребна ви е дозвола за престој. За доделување на ваква дозвола одлучува шведскиот Борд за […]

Дозвола за престој во Швајцарија

July 31, 2015 A.M. 30

Доколку сакате да останете во Швајцарија во период подолг од 3 месеци, тогаш ќе ви биде потребна дозвола за престој. Процедурата за аплицирање и издавање […]

Дозвола за престој во Италија

July 23, 2015 A.M. 0

Доколку планирате да престојувате во Италија подолго од три месеци, потребно  е да аплицирате за  дозвола  за  престој.  Странците  кои  прв  пат  влегуваат  во Италија  […]