Високо образовани, a невработени

August 13, 2015 A.M. 18

Високото образование не е гаранција за постојана работа. Во секоја држава меѓу невработените има и лица со високо образование, па дури и во Швајцарија. Во […]

Пад на невработеноста во Шпанија

July 2, 2015 A.M. 0

Бројот на регистрирани невработени во Шпанија, очекувано се намали во месец јуни. Како резултат на почнување на туристичката сезона, трговците на мало, рестораните и другите […]