Високо образовани, a невработени

August 13, 2015 A.M. 590

Високото образование не е гаранција за постојана работа. Во секоја држава меѓу невработените има и лица со високо образование, па дури и во Швајцарија. Во […]

Пад на невработеноста во Шпанија

July 2, 2015 A.M. 34

Бројот на регистрирани невработени во Шпанија, очекувано се намали во месец јуни. Како резултат на почнување на туристичката сезона, трговците на мало, рестораните и другите […]