Видови визи за влез во Норвешка

August 21, 2015 A.M. 27

Постојат повеќе типови на визи за влез во Норвешка, кои диктираат различни правила и услови: Авионска транзитна виза 2 A   Жителите од некои држави […]