Детски додаток – KINDERGELD во Германија

Колкав е детскиот додаток (Kindergeld) во Германија?

Тоа е додаток што ви следува по дете, без разлика дали работите или не. Постои затоа што децата имаат гаранција дека како што растат, ќе имаат поддршка од државата во основните потреби.

Во Германија имате и додаток што го добивате како родител, наречен Elterngeld.

Ова е фиксна сума што ви ја плаќа месечно од страна на Famillienkasse, која се најдува под Заводот за Вработување.

Колку изнесува Kindergeld во Германија?

Точната сума на пари што можете да ја добиете во 2021 година зависи од бројот на деца што ги имате:

219 евра за првите две деца
225 € за трето дете
250 евра за секое дополнително дете
Овие износи се зголемуваат од година во година, така што не мора да се плашите многу дека сумата што ќе ја добиете нема да ви биди доволна за вашето дете.

Кој може да аплицира за Киндергелд во Германија?

Секој родител, без оглед на националноста, може да аплицира за Киндергелд, но само ако исполнува одредени услови:

  • Ако сте германски жител кој плаќа данок или ако имате германско државјанство и живеете во ЕУ
  • ако вашето дете е под 18 години

Ако случајно вашето дете има над 18 години, тогаш можете да добиете додаток за дете ако:

  • вашето дете е невработено и е регистрирано како барател на работа во канцеларијата за вработување (под 21 година)
  • вашето дете не може да се издржува поради попреченост што се случила пред 25-та година од животот
  • вашето дете учи или посетува Аусбилдунг (до 25-годишна возраст или завршува прв степен или образование)

Имајте на ум дека Киндергелд може да го примаат и законски старатели, баби и дедовци и посвоители во случај детето да нема биолошки родители

  • баби и дедовци
  • посвоители
  • старатели

Во случај родителите на детето да живеат одделно и да го делат старателството, мора да се договорите со вашиот поранешен сопружник каде ќе се исплаќа Kindergeld бидејќи само едно лице може да биде корисник.

Како да аплицирате за Киндергелд?

За да аплицирате за Киндергелд во Германија, мора да го пополните Antrag auf Kindergeld, да го испечатите и да се потпишете (двајцата родители!) И да го испратите по пошта до локалната служба за вработување (Arbeitsagentur für Arbeit).

Формуларот го најдов на хрватски јазик и можете да го испечатите тука.

ПРЕВОЗ МАКЕДОНИЈА – ГЕРМАНИЈА – МАКЕДОНИЈА

Ако имате проблем да ја пронајдете адресата, едноставно внесете го поштенскиот код на оваа страница и ќе добиете одговор – „Familienkasse“ пребарувач

За да го пополните овој формулар треба да имате даночен идентификациски број (Steuer-ID). Формуларот е прилично едноставен и сè ви е објаснето на хрватски јазик.

Во Дел 6, запишувате деца што ги имате од друга врска. Вие не добивате Киндергелд за нив, но тие се собираат на бројот на деца, така што автоматски имате поголем приход за детето за кое аплицирате.

Другиот дел што треба да го пополните е додатокот за детето (форуларот е убаво објаснет и преведен овде).

Даночен број за новороденче во Германија ќе добиете неколку дена по раѓањето по пошта. Ако сте се преселиле во Германија со вашето дете, треба да го добиете и даночниот број на вашето дете откако ќе го регистрирате вашиот престој односно кога ќе се пријавите на адреса.

Ако не сте државјанин на ЕУ, тогаш мора да поднесете и дозвола за престој, а ако сте државјанин на ЕУ и вашето дете или сопруга живее надвор од Германија, тогаш исто така го пополнувате овој формулар.

Колку трае постапката за добивање на детски додаток во Германија ?

Откако ќе го поднесете вашето барање, ќе добиете одговор по пошта во рок од три недели до два месеци. Доколку бидат одобрени, парите за детски додаток редовно ќе се уплатуваат на вашата банкарска сметка.

Доколку ве одбијат, имате рок од еден месец да поднесете жалба или да доставите дополнителни документи.

Како да аплицирате за детски додаток за второ дете?

Ако имате повеќе од едно дете, откако за прв пат аплициравте за Киндергелд, не мора повторно да ги пополнувате сите формулари.

Наместо тоа, можете лесно да го измените претходното барање. Можете да го направите ова преку формуларот за известување за промена на „Veränderungsmitteilung“.

Мора да ја означите четвртата велина „Die Anzahl der in meinem Haushalt lebenden Kinder hat sich geändert“ и да ги пополните информациите за вашето ново дете.

Доколку се променат други околности, како што се адреса или брачен статус, мора да го пополните овој формулар за да го известите Familienkasse.

Што е со Kinderfreibetrag?

Кога поднесувате даночна пријава, Finanzamt секогаш ќе проверува колку Kindergeld примате и колку потенцијален Kinderfreibetrag би можеле да имате во тој случај.

Во 2021 година, секој родител има право на 4.194 евра или двајцата родители заедно по 8.388 евра додаток по дете што не се оданочува односно Kinderfreibetrag.

Finanzamt ќе ја избере опцијата што најдобро одговара за вас. Ако додатокот за дете што не се оданочува е покорисен за вас, даночното олеснување ќе се врати со добиениот детски додаток, бидејќи не можете да имате корист и од Kindergeld и од Kinderfreibetrag.

Kinderfreibetrag Vs. Kindegeld – што е подобро?

Еве еден пример:

Иван и Ана имаат мало дете и оданочуваат приход од околу 50 000 евра.

Без додаток за дете што не се оданочува (Kinderfreibetrag), тие ќе мора да платат околу 7,252 евра данок. Покрај додатокот за дете што не се оданочува, од 50.000 евра се одземаат 8.388 евра за да се намали приходот што се оданочува на 41 612 евра.

Во овој случај, семејството ќе треба да плати само околу 4.952 евра данок.

Но, гледај го ова сега.

Разликата меѓу даноците со и без додаток на дете е 2.300 евра, што едно младо семејство би ги заштедило со додаток за дете што не се оданочува.

Сепак, во последната година тие добиле 2.628 евра како додаток за дете. Во овој случај, додатокот за дете што не се оданочува не е од корист за семејството и Финанзамт нема да го користи.

Покрај тоа, треба да знаете дека Kindergeld го добивате секој месец, додека Kinderfreibetrag би го користеле само еднаш годишно кога поднесувате даночна пријава, па затоа лично мислам дека треба да се држите до Kindergeld.

Па, се надевам дека можев да разјаснам сè што е поврзано со додаток за дете. Се разбира, тука има уште неодговорени прашања на кои можев да најдам одговори, но за тоа треба да го преземете упатството за додаток за деца.

Подолу ви оставам уште еднаш важни документи:

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични теми придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија.