Иселенички програми на Нова Шкотска, Канада

Нова Шкотска е мала провинција на источното крајбрежје на Канада. Во своите граници го има полуостровот Нова Шкотска, островот Кејп Бретон и повеќе од 3.000 помали острови. Нејзиниот главен град, Халифакс, е познат како голем културен центар со висок стандард.

Nova Scotia Nominee Program (NSNP) е провинциска програма на оваа покраина, преку која потенцијалните кандидати со определени вештини и искуство, имаат можност да добијат иселеничка виза.

Оваа програма е сочинета од неколку категории:

1. Nova Scotia Demand: Express Entry
Express Entry е емиграциска програма на федералната влада на Канада, во која учество зема и Нова Шкотска. Во моментов, Нова Шкотска привремено го стопираше преземањето нови апликации од оваа програма, но во текот на 2016 се очекува повторно да биде отворена. Еxpress Entry програмата која започна од 1 јануари 2015 година, служи за наоѓање висококвалификувани странци со високо образование, со што Канада ќе го намали недостигот на работна сила.
За да прочитате повеќе за оваа програма, кликнете тука.

2. Nova Scotia Experience: Express Entry
Оваа категорија важи за високо квалификувани работници, кои веќе работеле за работодавач од Нова Шкотска во период од една година минимум. Кандидатите со ова имаат поголеми можности да добијат иселеничка виза, доколку исполнуваат уште неколку услови и го имаат потребниот број на поени.
За да прочитате повеќе за оваа програма, кликнете тука.

3. Skilled Worker Stream
Право на пријавување имаат работници кои добиле понуда за работа од работодавач во Нова Шкотска, за квалификувани, полуквалификувани и ниско-квалификувани работни позиции.
За да прочитате повеќе за оваа програма, кликнете тука.

4. Nova Scotia Family Business Worker Stream
За оваа категорија можат да се пријават кандидати кои добиле понуда за вработување од близок член на семејството. Кандидатот треба да биде во точно определена роднинска врска со работодавачот.
За да прочитате повеќе за оваа програма, кликнете тука.

5. Entrepreneur Stream
Овој дел од иселеничката програма, е наменет за оние лица кои сакаат да основаат свој бизнис во Нова Шкотска. Оваа категорија беше отворена на 1 јануари 2016.
За да прочитате повеќе за оваа програма, кликнете тука.

6. International Graduate Entrepreneur Stream
Доколку сте дипломирале на универзитет со студиска програма во времетраење од најмалку две години, ова е програма за вас. Апликациите за оваа програма започнаа да се примаат на 1 јануари 2016 година, а на неа можат да се пријават оние кои студирале на универзитет признат од Нова Шкотска.
За да прочитате повеќе за оваа програма, кликнете тука.