Како да ја нострифицирате вашата диплома во Германија

Што е Anerkennung?

Anerkennung или нострификација на диплома е процес во кој се признава вашата диплома добиена во земјата од која доаѓате.

За да може целосна нострификацијата на дипломата, важно е да ја поминете целата процедура. На крајот на признанието, добивате Urkunde, што е потврда за вашиот процес на нострификација.

Такво признавање секогаш се издава за одредена професија во Германија, т.н. „Referenzberuf“.

Според германските закони, никој не може да ве спречи да пристапите кон процесот на признавање на диплома, всушност сите се мотивирани да го сторат тоа, бидејќи не сите образовни системи во Европа се исти.

Кои се предусловите за признавање на вашата диплома?

Постојат прецизно пропишани упатства за нострификацијата на вашата диплома да помине без никакви проблеми. А, условите за нострификација на дипломата се како што следува.

Сигурно сакате да работите во Германија – затоа го читате овој текст.

Завршивте специфична стручна обука призната од вашата држава (средно училиште или факултет).

Може да приложите доказ за вашата професионална компетентност во форма на диплома преведена на германски јазик – Abschlusszeugnis

Вашиот процес на нострификација го разгледува едно од сојузните тела надлежни за Anerkennung, па затоа е важно да погледнете во која сојузна држава аплицирате. Овие се нарекуваат Zeugnissanerkennungsstelle. Тие ќе разгледаат колку вашето образование е во согласност со германските правила.

Тие секогаш ги земаат предвид вашето работно искуство, стаж и другите обуки, затоа приложете ги сите документи што ќе ви помогнат!

Разгледајте каде можете да се консултирате

Пред да почнете со процесот на нострификација обидете се да го искоритите бесплатното советување кои го нудат некои институции.

Тука зборувам од прва рака за бирото за вработување кој ќе ви даде советник кој ќе ве подготви со сите документи.

IHK, Германската стопанска комора, исто така може да помогне, насочувајќи ве кон сè што ви треба.

Се разбира, постојат различни агенции кои посредуваат работници кои можат да ви помогнат во процесот на нострификација, и тука најмногу зборувам за агенциите за медијација на медицинскиот персонал.

Погледнете на страната на анабин според вашето место на живеење каде имате најблиску советник во вашиот град. На оваа страница исто така можете автоматски да видите колку ви е признаена универзитетската диплома.

Ако случајно, вашата диплома не е призната, секогаш можете да побарате советување од еден од советодавните центри наведени погоре. Кога користите советување, тие ќе ви помогнат да добиете насоки што да правите, како да подготвите документи, што ви недостасува.

Ако случајно не е можна нострификација, тие ќе ве насочат таму каде што можете алтернативно да бидете вработени.

Кога ви е потребна нострификација на диплома – Anerkennung?

За одредени професии (како медицински техничари), признавањето на дипломата е задолжително. За други професии не мора да биде, но секогаш е пожелно. Ако можете да му дадете нострифицирана диплома на вашиот иден работодавач, сигурно имате одредени придобивки:

  • добивате официјално признат сертификат од Германија дека сте професионалец во вашата професија
  • ова признание многу ви помага кога сакате да преговарате за поголема плата од онаа што ја имате сега

Регулирани професии

Регулираните професии се претежно во секторите здравство, безбедност и социјални услуги (наставници, воспитувачи, педагози).

Инженерите исто така припаѓаат на професиите што треба да се нострифицираат

Би ги советувал сите луѓе кои имаат завршено факултетско образование, да ја достават својата диплома за нострификација токму затоа што сакате полесно да добиете работа.

Нерегулирани професии

Што се однесува до нерегулираните професии, тоа се оние професии за кои нема орган надлежен за контрола и заштита при работа (горенаведените професии како што се здравствените и градежните инженери имаат свои професионални институции кои водат сметка сè да се прави според закон).

Овие типови професии се, на пример, електричари, автомеханичари, економисти со завршено средно училиште, трговци, продавачи, бравари и сл.

Колку чини нострификација на диплома?

Сметајте дека нострификацијата ќе ве чини до 600 €, а во некои случаи дури и повеќе.

Забележете исто така дека мора да ги имате преведени сите документи на германски јазик. Сите преведени документи мора да имаат заверен превод, што значи дека ви треба судски преведувач / преведувач.

Целиот процес можете да го направите преку Интернет – од испраќање документи до вршење плаќања. Мислам дека ова е најдобрата опција за луѓето кои не се сигурни во преводите на нивните документи и на кои веќе им е потребен превод. Погледнете ги цените на линкот

Разгледајте ги и патните трошоци ако треба да одите во вашата матична земја за да земете документи лично.

Секогаш постои можност да ви биде понудена финансиска помош, а тоа најдобро се наоѓа преку канцеларијата за вработување – Bundesagentur für Arbeit.

Како да ја нострифицира дипломата од средно училиште?

Доколку сакате да ги имате придобивките од признавање на дипломата за средно училиште, најдобро е да ги доставите документите до Zeugnissanerkennunsstelle.

Во овој случај, тие проверуваат колку вашата професионална титула се совпаѓа со истата професионална титула во Германија. Ако вашата диплома е слична на таа е признаена во Германија, тогаш ќе добиете сертификат односно Urkunde.

Што ако вашата диплома не е призната?

Постојат неколку решенија ако вашата диплома не е призната. Ако сте ги исполниле сите барања, тогаш нема да имате проблем да ја признаете дипломата.

Како и во огромното мнозинство на случаи, особено во медицинскиот сектор, имаме проблем што дипломите од нашата област се само делумно признати, тогаш ви се дадени 3 решенија:

  • Kenntnisprüfung
  • Eignungsprüfung
  • Anpassungslehrgang

За повеќе вакви и слични теми придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија.

Македонци во Германија

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.