Минимална пензија во Германија 1.390 евра?

Со доаѓањето на новата коалициска влада на Германија, беше претставена преку социо-економски промени со цел да се подобри животниот стандард на жителите.

Меѓу прогресивните предлози, имаше и еден за германските пензии. Поточно, еден од предлозите е воведување минимално ниво на пензии што би изнесувало 48 отсто од бруто просечната плата.

Тоа практично значи дека ќе се воведе минимална пензија која ќе изнесува околу 1.390 евра. Таа ќе биде за 3% повисока од сегашната просечна пензија од 1.350 евра. Разликата е околу 40 евра, а најважно е што пензиите ќе растат како што расте просечната плата, пренесува Блиц.

Патем, во Германија можеш да се пензионираш предвреме со најмалку 63 години, а пензијата ќе ти биде намалена. Редовното пензионирање е на 67 години.

Според официјалниот документ на коалицијата, сигурната пензија е неописливо важна за вработените по долги години работа.

„Затоа ќе ја зајакнеме законската пензија и трајно ќе обезбедиме минимално ниво на пензија од 48 проценти од бруто платата. Во наредниот период стапката на придонесите нема да се зголеми над 20 проценти, нема да има намалување на пензиите или зголемување на возраста за пензионирање“, се вели во документот.

Во моментов, просечната германска пензија е 45 отсто од бруто платата (околу 3.000 евра). Тоа значи дека пензионерите во Германија добиваат околу 1.350 евра.

Исто така, сите што земаат помала пензија од оваа година, според новоусвоениот закон, имаат додаток од државата на основната пензија.

ПРЕВОЗ МАКЕДОНИЈА – ГЕРМАНИЈА – МАКЕДОНИЈА

„Сите кои плаќале придонеси најмалку 35 години и имаат мала пензија ќе добиваат додаток на основната пензија од државата. Тоа во пракса ќе значи дека неженетите чија пензија е помала од 1250 евра и паровите чија пензија е помала од 1950 евра може да очекуваат додаток за пензија од 2021 година. Се проценува дека додаток ќе добијат од 1.200.000 до 1.500.000 пензионери, што ќе го чини државниот буџет меѓу милијарда и милијарда и пол евра“.

Што се однесува до пресметката за висината на пензијата, таа не е многу едноставна. Покрај бодовите што ги добивате врз основа на нивото на приход (Entgeldpunkt), се пресметува и факторот за одбивање на пензијата, како и видот на пензијата. Еден поен беше доделен за годишен приход еднаков на германскиот просек во таа година. Повисоките примања гарантираат повеќе од 1 поен, пониските примања помалку од еден поен.

Примерот на веб-страницата „Equilibrio“ покажува дека ако годинава сте заработиле 63.000 евра во Германија, а просекот е 34.857 евра, ќе добиете 1,81 entgeldpunkt.

Покрај овие точки, исклучително важен е и факторот одбиток од пензии. Тој фактор за одбивање пензија не постои ако се пензионирате на 67 години, во тој случај е 100 проценти. За секој месец кога ќе се пензионирате порано, пред да наполните 67 години, се одземаат 0,3 отсто од овој фактор.

Конечно, третиот подеднакво важен фактор на германската пензија е видот на пензијата. За право, старосна пензија, rentenartfaktor е 1,0, а за вдовица или вдовец 0,55.

Пензијата се пресметува на следниов начин. Помножете го бројот на поени (entgeldpunkt) со факторот за одбиток на пензија, а потоа помножете го добиениот број со видот на пензијата.

Од коалицијата изјавија дека стабилизирањето на висината на пензиите и стапката на пензиските придонеси делумно ќе се финансира од задолжителното пензиско осигурување, а со ова делумно финансирање ќе раководи посебно независно тело, а тие пари ќе се инвестираат на глобално ниво.

„За таа цел, како прв чекор, ќе додадеме 10 милијарди евра капитал од буџетот во германскиот Фонд за пензиско осигурување во 2022 година“, се вели во официјалниот документ.

За повеќе вакви и слични теми придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија.