Оглас за хотелски персонал во Rotana Hotels and Resorts

Rotana hotels and resorts во Манама, Бахреин има потреба од хотелски персонал. Во прилог можете да ги видите огласите одделно за секое работно место. На секој линк е даден опис на конкретното работно место, вклучувајќи го и начинот на аплицирање.

Room Service Manager 

Chief Steward

Assistant Chief Steward

Outlet Manager 

Assistant Outlet Manager (Restaurant) 

Assistant Outlet Manager (Lobby Cafe)

Hostess

Headwaiter 

Waiter / Waitress 

Captain 

Events Executive

Club Rotana Waitress

Room Service Order Taker 

Minibar Attendant 

Bartender 

Director of Food & Beverage

Assistant Director of Food & Beverage

 

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група ЕМИГРИКО