Патниците често грешат: Еве што навистина НЕ СМЕЕ да се носи во рачен багаж

Најголемата дилема за патниците се лековите, но има и јасни правила.

Што да носите во ранец кога патувате во странство? Што е дозволено да се пренесе? Запалките, батериите и жилетите се забранети, но што е со цврстите и течните лекови? Дали овде важат истите правила како и за другите течности или има исклучоци?

За оние кои не се сигурни – Од 6 ноември 2006 година, има нови безбедносни прописи за носење течности и други предмети со вас при пријавување на аеродромот. Овие прописи се издадени од Европската унија за да ги заштитат патниците. Со оваа регулатива се засегнати и лековите во рачниот багаж.

Во основа, сите лекови во цврста форма, односно во форма на таблети, се дозволени во рачниот багаж за време на летот без ограничувања.

Посебни прописи важат само за течните лекови како што се мастите и кремите: Лековите кои не се потребни за време на летот може да се носат само во рачниот багаж во количина до 100 милилитри по пакување – во затворена, проѕирна кеса. Кесата не смее да содржи повеќе од еден литар вкупна течност. Ова вклучува и дезодоранс, лосион или парфем.

Лековите кои патникот треба да ги земе со себе за време на летот не треба да ги спакува во торба, туку мора да се покажат посебно во безбедносната контрола.

Ако не сте сигурни дали ви треба лек кој ви е препишан за време на летот и затоа мора да го носите во рачниот багаж или која доза е наменета за тој лек, однапред прочитајте ги упатствата на лекот или, идеално прашајте го вашиот лекар или фармацевт.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија