13 норвешки веб сајтови со огласи за работа

Благодарение на интернетот и олеснатата комуникација, денес многу луѓе успеваат да најдат работа во странство преку огласи објавени на интернет. Кога е во прашање Норвешка, најголемиот дел од огласите кои се објавуваат во медиумите, можете да ги најдете на NAV job database, веб сајт на кој во моментов има околу 10.000 огласи. Имајте предвид дека повеќето од нив се напишани на норвешки, но можете лесно да ги преведете на англиски, доволно добро за да можете да го разберете огласот и условите за вработување.

Веб сајтовите на кои можете да најдете огласи за работа во Норвешка, најчесто имаат опција за бирање на јазик и функционираат преку поставување ваше CV, а потоа аплицирање за одреден оглас преку вашиот профил. Покрај гореспоменатиот веб сајт, огласи можете да најдете и на следните сајтови:

m.finn.no
www.nav.no
tjenester.nav.no
www.kellyservices.no
www.manpower.no
norwayjobs77.com
greataupair.com
no.indeed.com
no.tiptopjob.com
ec.europa.eu
justlanded.com
norway.xpatjobs.com