Високо образовани, a невработени

0

Високото образование не е гаранција за постојана работа. Во секоја држава меѓу невработените има и лица со високо образование, па дури и во Швајцарија. Во […]

Пад на невработеноста во Шпанија

0

Бројот на регистрирани невработени во Шпанија, очекувано се намали во месец јуни. Како резултат на почнување на туристичката сезона, трговците на мало, рестораните и другите […]