Дозвола за работа во Италија

Странците кои сакаат да работат во Италија, но не се државјани на ЕУ, прво да добијат работна дозвола Сите процедури поврзани со стекнување на работна […]