Отворени работни позиции во Marriott Hotel, Катар

Marriot Hotel во Катар има потреба од персонал за следните позиции:
Restaurant Hostess
Banquet Waiter
Banquets Driver
Waiter
Waiter/ Waitress/Hostess

На секој линк е даден опис на конкретното работно место, вклучувајќи го и начинот на аплицирање.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија