Како да ги остварите вашите работнички права на суд – Arbeitsgericht

Се разбира, во Германија, како и во цела ЕУ, ги имате вашите права како работник. Сепак, иако ги имате, не мора да значи дека нема да имате проблеми со вашиот работодавец. Зборувам од лично искуство. Имав проблеми со работодавците и си ги барав правата во Arbeitsgericht и ги остварив. Што треба да знаете доколку работодавачот не ви исплати пари или има неправилности во работниот однос, прочитајте во продолжение.

Што да направите ако вашиот работодавец не ви исплати плата?

Ако вашиот работодавец не ви ја исплати заслужената плата или само дел од неа, прво што треба да направите е да му испратите писмо во кое барате да ги подмири неисплатените пари. Не заборавајте да напишете дека рокот за подмирување на платата е 2 недели. Важно е да го наведете времето и деновите кога сте работеле и не сте биле исплатени, вкупниот износ на пари што работодавачот ви го должи, а исто така наведете ги деталите од вашата банкарска сметка на која треба да се уплатат парите.

Совет! Испраќањето писмо до работодавецот преку е-маил е многу добро. Со причина, сите докази се секогаш таму и не можат да се изгубат. Што значи дека не може работодавачот на суд да каже дека не знаел или дека не сте му испратиле писмо и слично. Се останува снимено на мејлот. Во мојот случај, јас го испратив писмото преку е-маил.

Кога барате неисплатена плата, пред се мора да го погледнете вашиот договор за работа и да обрнете внимание на периодот на „застарување“. Овој рок го одредува периодот во кој имате право да побарате исплата на неисплатени плати од вашиот работодавец. Ако тој период поминал, за жал нема да имате право да ја барате платата од вашиот работодавец ниту на суд.

Обично може да побарате помош со вашето барање за неисплатени плати од вашата компанија. Имено, доколку во компанијата има работнички совет, синдикат или друго тело одговорно за заштита на работниците и слични прашања, тие можат да ви бидат од помош. Добијте информации од нив и побарајте совет.

Ако работодавачот сè уште не реагира и не сака да ви ги исплати неисплатените пари, можете да ги исполните вашите права со поднесување тужба пред судот за работни односи или пред Arbeitsgericht. Без никаков страв и двоумење, Arbeitsgericht е сигурно вистинската институција за вас во вакви случаи.

Во случај на судски случај, се разбира, доказите се клучни. Колку повеќе докази имате, толку посигурни сте во враќањето на парите. Запишете ги вашите работни часови, работни денови. Побарајте од вашиот шеф или надзорник да го потпише вашето работно време. Докажете дека сте испратиле писмено за да ги побарате неисплатените пари. Понесете го со себе договорот за вработување и сите останати документи за работниот однос, за висината на платата, како и претходните пресметки на плата.

Ако ги имате сите докази, бидете сигурни дека ќе ги добиете парите.

Веќе на почетокот изјавив дека лично имав проблеми и го посетив Arbeitsgericht. Во мојот случај, мојот (поранешен) работодавец не се ни појави на рочиштето. Што, верувам, е уште еден доказ колку е силен Arbeitsgericht и колку го штити работникот. Мојот работодавец едноставно знаеше дека ќе изгуби, па не се ни појави. Секако дека ги добив парите, а работодавачот покрај моите пари мораше да плати и други судски трошоци.

Прочитајте тука:
Што треба да направите ако не добиете плата во Германија? – емигрико.мк (emigriko.mk)

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија