Бела се чума зададе там долу в Македонија: половина од младите ја напуштиле Македонија од 2002 до 2021, а особено страшно е во Источна Македонија

Во прилог на погорното тврдење, ќе ви ја цитираме „железната дама“ Голда Маиер:

„Ако сакаш да изградиш држава во која ќе се вратат нејзините синови и ќерки, ако сакаш да ја изградиш државата од која ќе заминат само за време на празниците, ако сакаш да изградиш држава која нема чувство на страв од она што иднината носи, потребно е да се преземат само три чекори:

1. Да се изедначи корупцијата со предавство, а корумпираните со предавници, до седмо колено.

2. Да имаш три најплатени професии во државата: војска, образование и лекари.

3. И најважно – работа, работа и работа, затоа што никој нема да ве храни освен самите вие, а вашата држава ви е потребна само на вас и на никој друг. Кога ќе ти стане животен стил, тогаш си ја постигнал целта… “

Извор: мотика.мк

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија