Како да научите германски јазик во Германија?

Не можам да нагласам колку е важно да се учи и научи германски јазик. Интересно е да се запознаете со некој кој е во Германија 5, 10 или повеќе години и сè уште не знае како да комуницира со други луѓе. Човек дури да се запраша како е тоа можно.

Со учење и совладување на јазикот, полесно ќе се согласуваме во општеството, ќе добиеме основа за запознавање нови луѓе и на тој начин да се чувствуваме многу повеќе „ како дома“, што е проблем за многу мои познаници. Да не спомнувам дека германскиот јазик е предуслов за добивање квалитетни работни места, напредок во деловниот свет и целокупно справување со бирократски теми.

Во основа, мое лично мислење е дека совладувањето на германскиот јазик е најважната домашна задача што треба да ја направиме доколку сакаме да го исполниме нашиот потенцијал како работник и личност. Не можам да ја нагласам доволно важноста на оваа тема.

Сега, за да тргнеме на пат, треба да знаеме од каде стартуваме. Затоа:

Како да го тестирате вашето знаење?

Прво да објасниме што значат поимите А1, А2, Б1 итн.

Ова се нивоата на Заедничката европска референтна рамка за јазиците. Едноставно кажано, тоа е официјална проценка на вашето познавање на странски јазик и служи за да се осигура дека сите (во Европа) имаме една скала и знаеме што значи тоа. Нивоата изгледаат вака:

 • А1 – основно познавање на јазикот. Разбира и користи познати и секојдневни изрази и едноставни реченици поврзани со исполнување на специфични потреби. Знае како да се претстави себеси и другите, и да им поставува лични прашања на другите, како на пример каде живеат, какви луѓе знаат или што имаат. Тој исто така знае како да одговори кога ќе му се постават такви прашања. Се комуницира на едноставен начин, кога соговорникот зборува бавно и јасно и кога тие се подготвени да помогнат.
 • А2 – основно основно познавање на јазикот. Ги разбира често употребуваните реченици и изрази кои се поврзани со области со непосредно значење (на пример, информации за лицето и семејството, шопинг, работа, непосредна околина). Комуницира во едноставни, рутински ситуации во кои се разменуваат информации за познати и вообичаени работи на едноставен и директен начин. Едноставно го објаснува неговото потекло и образование, околината и работите поврзани со непосредните потреби.
 • Б1 – независна подготвителна употреба на јазикот. Ги разбира главните точки кога зборува стандарден јазик и кога станува збор за познати работи поврзани со работа, училиште, слободно време, итн. Тој е способен да ги совлада повеќето ситуации со кои се соочува додека патувате во соодветната јазична област. Се изразува јасно и смислено за познати теми и области од личен интерес. Известува за искуства и резултати, опишува соништа, надежи и цели и дава кратки објаснувања за плановите и ставовите.
 • Б2 – независна преодна употреба на јазикот. Ја разбира суштината на содржината на сложени текстови на конкретни и апстрактни теми. Разбира стручни дискусии од неговата специјализација. Тој комуницира спонтано и без тешкотии и може да разговара со соговорници на нивниот мајчин јазик без поголеми потешкотии од обете страни. Тој дава јасни и детални изјави за широк спектар на теми, ги појаснува своите ставови за актуелното прашање и ги наведува предностите и недостатоците на различните можности.
 • C1 – Компетентно напредно користење на јазик – Разбира широк спектар на тешки и долги текстови и имплицитни значења. Тој се изразува спонтано и течно, без да забележи дека бара соодветни зборови. Во социјална и професионална средина или за време на образованието или студирањето, јазикот се користи значајно и флексибилно. Јасно е, структурирано и детално за сложените факти и, на соодветен начин, се користат различни средства за поврзување на содржината.
 • C2 – компетентна одлична употреба на јазик – Лесно разбира практично сè што чита или слуша. Успева да ги сумира информациите добиени од разни пишани или усни извори и да даде значајни објаснувања и појаснувања на содржината. Се изразува спонтано, многу течно и прецизно, и со посложени факти ги нагласува фините разлики во значењето.

Е сега… ова е теорија и се користи првенствено за официјална проценка на сопственото знаење и комуникација со луѓе кои исто така учат јазик. Кога аплицираме за работа, пишуваме CV и комуницираме со луѓе надвор од кругот на „учење германски“, моето искуство е дека скоро никој не знае што значи, на пример, Б1, и затоа ви предлагам едноставно да користите:

 • Grundkenntnisse (основно познавање)
 • Gute Kenntnisse (добро познавање)
 • Fließend (течно познавање)
 • Verhandlungssicher (jмногу добро, професионално познавање)
 • Muttersprache (Мајчин јазик)

Нагласување на фактот дека го знаете јазикот на ниво А, Б или Ц, може да создаде само проблеми и прашања за лицето кое ја проценува вашата апликација, пред сè, тој треба да го „гугла“ што значи пр. А2 воопшто (што тој нема да го стори) , и второ, веднаш се поставува прашањето дали се исплати да се вработи некој што само оди на училиште и учи јазик, без разлика за кое ниво е.

Знам дека многумина нема да се согласат со мене за оваа изјава, но тоа е моето искуство. Подобро е да напишете Deutsch – Gute Kenntnisse , отколку Deutsch – B1 Zertifikat..

Но, дотогаш, важно е да ги знаете овие ознаки и да разберете до каде сте со јазикот моментално.

Овде можете веднаш да го проверите вашето познавање на германски јазик:

Тестирај се за А1

Тестирај се за А2

https://www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch

http://www.eureka-centar.hr/upisi/on-line-testiranje/njemacki-jezik/

Како официјално да научите германски јазик?

ВИДОВИ НА КУРСЕВИ

 • Integrationskurs – не е класичен курс за јазик. Ова е специјална програма наменета за новодојденците во Германија. Целта не е само учесниците да го научат јазикот, туку и основите на германската политика, право, историја и традиција. Интересно е затоа што е најевтина опција за посета на курс во Германија. Овде можете да најдете сè за Integrationskurs и како да аплицирате.
 • Standardkurse – стандардни курсеви, треба да изберете соодветно ниво и термини што ви одговараат.
 • Intensivkurse – специјален курс дизајниран за брзо учење. Тие обично се одржуваат секој работен ден од 9 до 12 часот, па вкупното времетраење е пократко.
 • Аbendkurse – вечерен курс. Наменет за луѓе кои се вработени во текот на денот. Тие се одржуваат помеѓу 18 и 22 часот.
 • Spezialkurse Beruf – специјални курсеви за снајдување и деловно опкружување. Понапреден и концентриран на пишување, граматика, точно разбирање и изразување. Особено важно ако имате намера да работите како лекар, адвокат, професор

КАДЕ ДА ПОСЕТУВАТЕ КУРС?

Можете да посетувате курсеви онлајн, некои училишта нудат и наставник кој доаѓа во вашиот дом да ве учи. Но, стандарден и сè уште најпопуларен начин е класичното одење на училиште. Постојат неколку опции:

Најпопуларното училиште (барем во Минхен) е Volkshochschule. Ова е јавно училиште кое има подружници, а со тоа и можност да се посетуваат курсеви скоро на секое место во и околу Минхен. Тоа е јавна институција и цените тука се многу поевтини од другите училишта.

https://www.volkshochschule.de/

Goethe, ASL, Inlingua и други се приватни школи. Гете е многу популарен и има репутација на најквалитетно училиште, меѓутоа кој посетува приватни училишта кои (верувам) нудат и поквалитетна настава мора да бидат подготвени да плаќаат повеќе за курсевите. Еве неколку училишта:

https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ort/mue.html

https://www.inlingua-muenchen.de/

https://www.tandem-muenchen.de/de/deutsch-sommerintensivkurse.html

https://www.sprachschule-aktiv-muenchen.de/deutsch-lernen/

Треба да пронајдете училиште што вас најмногу ви одговара. На почетокот, секое училиште ќе подготви тест за вас, т.н. Einstufungstest кој го проверува вашето тековно знаење и го сугерира нивото од кое треба да започнете (ова е обично А1 или многу поретко А2). После тоа, ќе најдете курс што ви одговара според времето и цената.

ЦЕНА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КУРСЕВИТЕ

Курсевите се поделени на делови:

Секој дел, да речеме А1, е поделен на А1.1. и А.1.2., потоа оди А2 кој е поделен на А2.1 и А2.2. итн. Некои училишта дури започнаа да воведуваат и трет дел (на пр. А1.3.).

Секој дел се посетува и се плаќа одделно. Цената на секој дел е околу 200-300 евра во Volkshochschule, во други училишта и над 300, а во Goethe цените се движат од 600 до над 1000 евра за дел.

Не треба да се заборави дека за секој дел треба да купите книги кои чинат околу 30-40 евра. Времетраењето на курсот зависи од видот на курсот, на пр. Intensivkurs трае пократко од standardkurs. Само на пример – стандарден курс А2.1. во Volkshochschule трае 2 месеци.

Сè на сè, за полагање на курсот од А1.1. па до Б2,2 идеално и без прекини, треба да одвоите време од 1 до 2 години и околу 2000 евра. Мое лично мислење е дека ова е занемарлива сума со оглед на тоа колку придобивки носи познавањето на јазикот.

Како да научите германски неофицијално?

Никогаш немало повеќе канали за изучување на кој било странски јазик. Слободно и кога и да посакате, само треба да бидете упорни и да бидете дисциплинирани. Еве неколку опции без некој посебен редослед:

 • Читање весници, книги и слично – одлучете да прочитате по 1 напис од секој весник. Тоа е огромна количина на текст за подолг временски период.
 • Слушање радио на германски јазик и гледање германски ТВ-емисии – слушање радио не мора да објаснувам, кога станува збор за емисии или серии, мислам дека е одлична идеја да се гледаат популарни серии што веќе ги знаеме, само овој пат на Германски. Дијалозите се едноставни и секојдневни, речениците се кратки и сите знаеме за што станува збор. Еве две што набрзина ги најдов:
 • Разговор, разговор, разговор – мојата сопруга имаше обичај секој разговор да го прекинува на самиот почеток со – “Entschuldigung, ich spreche nicht gut Deutsch!”. Веднаш штом престана да го прави тоа, сфати дека всушност може да комуницира и дека најбрзиот начин за учење е преку разговор со другите.

Темата е обемна, а можностите се многу. Уште еднаш потенцирам дека е многу важно да научите јазик.

Учењето е само средство за постигнување цел, јас никогаш не сум посетувал курс по германски јазик, се што знам научив freestyle, со слушање на другите и упорно зборување. И тогаш се случи нешто интересно – ако знаете јазик и зборувате самоуверено, никој никогаш нема да ве праша за сертификат или какво училиште сте поминале.

Учењето германски јазик е навистина само средство, придобивките доаѓаат подоцна. На оној што знае не му треба сертификат или диплома.

Најдобро и проверено можете на научите онлајн со Мартина.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија