Како да промените работодавач во Германија кога сте со виза за Западен Балкан !?

Дојдовте во Германија со виза за Западен Балкан и вашиот работодавец е “никаков”?
Не сакаш уште еден цел ден да работиш кај него, но тој ви кажува дека морате да останете кај него уште две 2 години, инаку ќе те депортираат назад на Балканот?

Ова ви го кажува затоа што имате виза поврзана со работодавачот.

За среќа, не мора да ги поднесувате неговите навреди на работа, лошите услови за работа и другите проблеми кои ги доживувате секојдневно!

Задолжително прочитајте го овој текст за да можете легално да најдете нов работодавач иако визата ви е од Западен Балкан!

Виза за Западен Балкан – дали сум врзан за мојот работодавец?

Како што знаат сите што ја поседуваат оваа виза, таа се издава за период од 2 години и во тој период вие сте врзани за работодавачот. Многу луѓе мислат дека треба да работaт континуирано кај ист работодавач 2 години, но тоа не е така.

Тоа што визата е врзана со работодавач значи дека секогаш мора да имаш работодавач за период од 2 години, односно значи дека секогаш мора да имате работа, но имате и право да го смените работодавачот!

Многу луѓе ме прашуваат како да ги сменат безобразните работодавци кои ги малтретираат психички и физички под закана од депортација. За среќа, веќе не мора да биде така, а јас ќе ви ги дадам насоките што треба да ги направите за да го промените работодавецот без никаков проблем.

Како да смените работодавец со виза?

Пред да одлучите да го промените вашиот работодавец во Германија, дефинитивно треба да ги следите чекорите што ќе ви ги објаснам овде.

НИ СЛУЧАЈНО НЕМОЈТЕ ДА ДАВАТЕ ОТКАЗ КАЈ МОМЕНТАЛНИОТ РАБОТОДАВЕЦ ДОДЕКА НЕ ГИ ИСПОЛНИТЕ СЛЕДНИВЕ ЧЕКОРИ!!!

ОТКАЗОТ Е ПОСЛЕДНИОТ ЧЕКОР!

Првиот чекор – нов договор за работа

Првиот чекор што треба да го направите ако сте незадоволни на работа, чувствувате психичко и физичко малтретирање или некој друг вид на проблем е да најдете друг работодавец без да дознае вашиот шеф. Мој топол совет до вас е да не им кажувате на колегите од работа бидејќи најдобро е тоа да го чувате во тајност.

Кога ќе најдете нов работодавач, замолете го да ви даде договор за вработување. Овој договор ќе содржи се што е нормално напишано во cekoj договор за вработување во Германија.

Zustimmung во Германија – вториот чекор

Вториот чекор што треба да го направите кога сте добиле договор за вработување од нов потенцијален работодавач е да отидете во канцеларијата за имиграција (Ausländerbehörde) и да побарате нов Zustimmung.

Ова е листот што го имате на вашата работна дозвола (Zusatzblatt) и на кој го пишува името на вашиот сегашен работодавач. Во овој чекор каде што го барате Zustimmung, вие всушност барате вашиот нов работодавец да биде напишан на тоа парче хартија. Услов за тоа е да го доставите договорот за вработување што го добивте во првиот чекор, како и Arbeitsbeschreibung.

Откако ќе го направите тоа, ќе треба да почекате неколку недели додека да се одобри вашиот Zustimmung.

ако на вашето ново работно место имате слична или повисока плата , во 90% од случаите ќе ви биде одобрено за нов работодавач.

Кога ќе го добиете Zustimmung за вашиот нов работодавец, ќе ве повикаат во канцеларијата за имиграција за да го додадат неговиот назив на вашата виза. Само кога ќе го имате називот на новиот работодавец на документ, можете да одите на третиот чекор!

Давање отказ – третиот чекор

Третиот чекор е да дадете отказ од вашиот работодавец! Кога успешно ќе ги завршите првите два чекори, сега имате право да поднесете отказ од вашиот работодавец без грижа на совест!

Отказ давате во писмена форма, по можност по пошта за да имате доказ дека сте дале навремено. Пример писмо на писмо за отказ погледнете тука:

Име и презиме
адреса
град

Име на компанијата
името на претпоставениот
адреса
град Датум (TT.MM.JJJJ)

Kundigung meines Arbeitsvertrages

Sehr geehrter Herr/sehr geehrte Frau (името на шефот/шефицата)
hiermit kundige ich ordentlich und fristgerecht meinen Arbeitsvertrag zum nachstmoglichen
Zeitpunkt. Dies ist nach meiner Berechnung und unter Einhaltung der Kundigungsfrist der
(овде го внесувате датумот на кој завршува вашиот отказен рок)

Ich bedanke mich fur die bisher gute und kollegiale Zusammenarbeit. Ich konnte viel lernen
und bin dankbar fur die Unterstutzung, die Sie mir entgegengebracht haben.
Bitte bestatigen Sie mir den Erhalt des Kundigungsschreibens und das genannte Datum, an
dem der Arbeitsvertrag endet
Ferner bitte ich darum, mir ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen. Bitte schicken Sie mir das zusammen mit meinen Arbeitspapieren an die obige Adresse
Mit freundlichen GruBen
___________________(ваш потпис)

После тоа, го одработувате отказниот рок и потоа се договарате со вашиот нов работодавец дека веднаш по последниот ден кај вашиот сегашен работодавач, ќе започнете да работите кај него!

Ова е многу важно, бидејќи не смеете да бидете без работодавач повеќе од 14 дена со вашата виза за Западен Балкан. Доколку последниот работен ден кај сегашниот работодавач е 01.02. тогаш треба да бидете пријавени кај вашиот нов работодавец најкасно до 15 февруари, или ќе бидете депортирани!

И тоа е тоа! Нема повеќе закани од работодавецот дека мора да работите за него, нема повеќе страв за вашата иднина!

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија