НОВА РЕФОРМА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ГЕРМАНИЈА

ДАЛИ РЕФОРМАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ГЕРМАНИЈА Е ШАНСА ЗА НАС ?

Со оглед на тоа што Германија има дефицит во однос на квалификуваната работна сила, и бидејќи конечно сфатија дека законот за вработување што беше донесен навистина не им го олесни вработувањето, на 23.06.2023 година беше донесена реформа.

Имено, Германија сака да остане земја на економски раст, а доколку нема стручен кадар, мали се шансите за тоа.

Од друга страна, експертите кои размислуваат за преселба во Германија, многу брзо се откажуваат поради преголемата бирократија и високото познавање на германскиот јазик што се бара од нив.

Затоа се појави потреба да се сменат некои од условите при вработување на доселеници, а овие промени можеби се шанса за некои наши луѓе.

КАКО РАБОТНИЦИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ ВРАБОТУВААТ ВО ГЕРМАНИЈА?

Во принцип, постојат три начини.

Првиот пат се базира на КВАЛИФИКАЦИИ. Ова особено важи за ИТ експертите и апликантите со сина карта на ЕУ. Го намалуваат прагот за минимална плата, го скратуваат стажот и го укинуваат доказот за познавање на германски јазик. Значи, во иднина. секој квалификуван работник може веднаш да се вработи.

Вториот пат е ИСКУСТВО. Да работи може да дојде секој со најмалку двегодишно искуство и професионална квалификација стекната во странство признаена од неговата земја. Признавањето на диплома во Германија повеќе не е задолжително доколку платата е соодветна, а со тоа се намалува бирократијата.

Сепак, иако платата е помала од потребната и бара признавање, процесот на признавање на дипломата може да се направи на работното место.

И третиот пат е ПОТЕНЦИЈАЛНА ШАНСА. Тоа е во основа најголемата вест. Наменет е за луѓе кои немаат конкретна понуда за работа, но имаат потенцијал да ја најдат на пазарот на труд со своите квалификации. Тоа е мапа базирана на резултати која вклучува:

квалификација, познавање на германски јазик, познавање на англиски јазик, возраст, искуство…

Идејата е во иднина работници од земји надвор од ЕУ да можат да доаѓаат и да бараат работа во Германија врз основа на бодови.

ШТО ЌЕ СЕ СМЕНИ СО СИНАТА КАРТА ?

Идејата е cината карта да остане централен елемент на имиграцијата на квалификувани работници. Тоа е дозвола за престој за лица надвор од ЕУ кои имаат високо образование.

Но, минималната бруто плата, која досега изнесуваше 58.400 евра годишно, ќе се спушти на 43.800 евра годишно или 3.650 месечно.

Исто така, со сината карта треба да може да се смени работодавецот, да се спои семејството и да се добие дозвола за постојан престој во ЕУ. Исто така, корисникот на сина карта треба да може да врши каква било квалификувана работа, дури и надвор од неговата квалификација.

ИТ професионалците треба да добијат сина карта без диплома доколку имаат доказ за нивната работа.

ШТО ЗНАЧИ РАБОТНО ИСКУСТВО ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ВО ГЕРМАНИЈА?

Работното искуство според новата реформа за вработување треба да ви донесе многу повеќе шанси за работа отколку сега.

Доколку сте вработен на висококвалификувана позиција неколку години, најмалку две, и за таа позиција имате диплома која ви е призната во вашата земја, можете да барате работа во Германија за таа позиција.

Она што е пресудно за вас во оваа прилика е платата што ви се нуди. Доколку платата е поголема од утврдениот праг на плата, не треба да ви се признава дипломата.

Доколку е пониска, мора да го направите признавањето на дипломата, но новина е што тоа можете да го направите на работното место, во договор со работодавачот.

Во основа, како искусен квалификуван работник, можете веднаш да започнете со работа во Германија, а само прашање е дали ќе треба да поминете нешто друго за преквалификација.

ШТО Е КАРТА НА МОЖНОСТИ?

Тоа е најголемата вест во вработувањето и е преземена од Канада. Секој квалификуван работник може да добие карта за можности која му овозможува да бара работа во Германија. Се заснова на 12 критериуми кои се бодуваат од квалификации, јазични вештини, возраст… А ако имаш 6 поени добиваш карта за шанса која ти овозможува да дојдеш во Германија и да бараш работа една година.

Единствено што докажувате е дека имате средства да се издржувате во тој период.

Барањата за минимално јазично познавање се исто така намалени од А2 на А1.

Оваа карта се очекува во првата половина на 2024 година.

СПОЈУВАЊЕ НА СЕМЕЈСТВО ЗА КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ

Се проширува можноста за спојување на семејство на квалификуваните работници. Додека до сега само потесното семејство можеше да се приклучи на работникот, сега се воведува можност родителите, дури и свекорот и свекрвата, односно бабата и дедото да се приклучат на квалификуваниот работник.

НОВОСТ ЗА БАРАТЕЛИТЕ НА АЗИЛ

Воведена е таканаречената „промена на лента“ Тоа значи дека барателите на азил имаат право да се образуваат или да се вработат. Исто така, лицата кои нема да добијат азил можат да останат во Германија доколку најдат работа.

Оваа “промена на лента” е можна само за лицата кои биле во процедура за азил до 23 март.

СЕ ПРОШИРУВА РЕГУЛАТИВАТА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Ова е регулатива што се однесува на земјите од третиот свет, кои вклучуваат:
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Србија.

Квотата за влез на државјаните на овие земји сега е 50.000 годишно, а подразбира можност за влез во земјата за вработување без докажување квалификации.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија