Спојување на семејство – нов почеток во Германија

Претпоставувам дека е тешко да се одвоиш од семејството, особено ако имаш мало дете. Ми беше тешко да се разделам од моите родители, а јас веќе сум возрасен, па можам да замислам како се чувствувате и Вие.

Нема да ги комплицирам многу работите со текстот, бидејќи и самите имавте проблеми со адаптација во Германија – затоа ја создадов оваа страница за да ви помогнам со совети.

Колку време е потребно за спојување на семејството?

Првото нешто што би сакал да го споменам, и она што го сметам за многу важно, е дека спојувањето на семејството е процес кој трае МИНИМУМ 3 месеци и за кој треба добро да се подготвите и да имате трпение. Тоа е процес што се одвива во амбасадата. За луѓето лоцирани во земји кои не се членки на ЕУ, тие веќе треба однапред да знаат како да стигнат до Германија според редовната постапка.

Спојувањето на семејството е процес што им дава можност на семејствата да живеат заедно во Германија и на тој начин да обезбедат посветла иднина за нивното семејство. Германската држава, колку и да е строго бирократска, има благи услови за обединување на семејството, бидејќи државата е многу социјално чувствителна.

Поради нивната социјална чувствителност и предуслови за самиот процес на спојување, тие одат исклучиво во корист и благосостојба на семејството.

Спојување на семејство во случај на сопружници на граѓани кои не се членки на ЕУ

Во случај да сте во брак со лице кое нема ЕУ документи, процесот на спојување на вашето семејство има малку подолг пат, но не се обесхрабрувајте, бидејќи како што реков, Германија е социјална држава и ќе направи многу за доброто на своите граѓани.

Постојат 3 специфични предуслови за да можете да поминете низ процесот на спојување на семејството:

 • брачниот другар кој веќе е во Германија мора да има дозвола за престој во Германија.
 • мора има доволно простор за живеење во своето сместување, во кој терминот доволно главно значи услови од 15 квадратни метри по член на семејството, што во некои случаи може да варира
 • едно лице да има сигурен живот во финансиска смисла, што значи дека заработува доволно за сопствените потреби, и за потребите на семејството, така што има добра плата

Овие 3 предуслови мора да бидат исполнети за да може воопшто да аплицирате за спојување на семејството. Постојат многу ситуации кога луѓето што работат во Германија живеат во изнајмени станови од компании и имаат цимери работни колеги и во такви ситуации сигурно нема да имате предуслов за да можете да донесете семејство.

Важно е во такви ситуации да преземете голема доза одговорност врз себе како сопружник кој веќе е во Германија, да обезбедите барем минимални услови за своето семејство за да можат да имаат добар почеток во животот во новата држава.

Спојување на семејство во случај на брачен другар од ЕУ

Ако сте во ситуација кога брачниот другар кој веќе е во Германија има државјанство на ЕУ, тогаш имате малку поедноставен процес на спојување на семејството. Според законот за слобода на движење во рамките на ЕУ, сите членови на семејството кои се државјани на ЕУ, Исланд, Норвешка и Лихтенштајн имаат право слободно да се движат во границите на Европската унија.

Во членови на семејство спаѓаат:

 • брачните другари
 • вонбрачен партнер (важно е да прашате во вашата земја кои се предусловите за една заедница да се окарактеризира како вонбрачна)
 • деца или внуци до 21 година државјанин на членка на Европската економска област (ЕУ + Исланд + Норвешка + Лихтенштајн), деца или внуци на вонбрачен партнер или член на семејство кој стекнал право на постојан престој во Германија.
 • крвни роднини на кои граѓанинот на земја членка на ЕУ им плаќа алиментација

Спојување на семејство во случај на брачен другар со Германско државјанство

Во ваква ситуација Германија има малку чуден закон, поточно оваа процедура е слична како и процедурата на спојување на семејство во случај на сопружници на граѓани кои не се членки на ЕУ, и сопружникот кој се спојува мора да положи А1.
Ова за мене е навистина чудно бидејќи испаѓа дека е многу полесно, побрзо и поедноставно да се направи спојување на семејство со брачен другар од ЕУ, наместо со брачен другар од Германија.

Аплицирање и потребна документација

За да аплицирате за спојување на семејството, важно е да се нагласи дека добрата подготовка на документи е рецептот за најбрзо решение за овој предизвик. Целата потребна документација е напишана за секој во својата амбасада, а вие ги имате претставите на сите земји од Југоисточна Европа на дното на текстот за амбасадите и конзулатите во Германија.

Кога аплицирате во вашата матична земја, важно е да закажете термин во амбасадата. Што се однесува до самата апликација, кога добивате термин, важно е да дојдете со сите документи на тој термин.

Во текстот, ќе ги користам правилата пропишани од Амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје, но и за други земји, освен јазикот, нема голема разлика:

 • 2 формулари, читливо и целосно пополнети на германски јазик и своерачно потпишани (со латинични букви).
 • 2 биометриски фотографии од понов датум.
 • Пасош со доволна важност, во оригинал и 2 копии.
 • Меѓународен извод на венчани, во одреден случај германски извод на венчани, во оригинал и 2 копии.
 • Официјален сертификат за јазик „Германски Старт 1“ („Start Deutsch 1“) од Гете институтот (Goethe Institut), Телк доо (Telc GmbH) или „ОСД Сертификат А1“ австриска јазична диплома, („Österreichisches Sprachdiplom A1“), во оригинал и 2 копии.
 • Другите јазични сертификати или потврди, кои го потврдуваат само учеството на јазичен курс, НЕ се признаваат.
 • Пријава за местото на живеење на брачниот другар во Германија, во оригинал и 2 копии.
 • Копија од пасошот на брачниот другар во Германија, во соодветен случај и копија од визата за престој во Германија, доколку брачниот другар не е германски државјанин, во 2 копии.
 • Доколку подносителот на барањето за виза и/или брачниот другар претходно веќе биле во брак: решение за развод, во оригинал и 2 копии, во соодветен случај и превод на германски јазик, во 2 примерока, македонско судско решение за признавање на странска судска пресуда за развод на брак, доколку бракот е склучен во Македонија, но разведен во Германија, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии,
 • германско судско решение за признавање на странска судска пресуда за развод на брак, доколку бракот е разведен во Македонија и еден од брачните другари е германски државјанин, во оригинал и превод на германски јазик со по 2 копии.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија