Училишен систем во Германија

0

Задолжително школување и трошоци Во Германија школувањето е задолжително: децата мора 9 години да одат на училиште. ВО некои сојузни покраинизадолжителното школување важи и за децата […]