Како да добиете работна виза за Шведска?

За да добијат законски престој во Шведска, македонските работници мора прво да аплицираат за работно место, односно да најдат работодавец пред да тргнат на своето патување.

По склучувањето на договорот за работа, идниот работодавач е должен да побара дозвола за престој за својот вработен кој нема ЕУ документи.

Наједноставниот и најбрзиот начин да аплицирате за дозвола за престој е преку електронска апликација направена од работодавачот. Електронските апликации пристигнуваат директно во Канцеларијата за миграција и имаат приоритет.

Доколку не сте во можност или не сакате да поднесете барање по електронски пат, апликацијата можете да ја поднесете и лично во Шведската амбасада, а статусот на вашата електронска апликација можете да го проверите на веб-страницата на Агенцијата за миграција со внесување на бројот на вашето досие или контролниот број.

Посебна погодност за идните работници создава ситуацијата кога работата што сакаат да ја вршат е на списокот на дефицитарни занимања, тогаш е можно работниците да дојдат во Шведска откако ќе најдат работа и потоа да побараат работна дозвола, па тие не мора да бидат во нивната матична земја за да побараат дозвола.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија