Кои се новите услови за добивање на германско државјанство?

Германското државјанство се добива по една од три основи: по потекло (барем еден родител е Германец), со раѓање во Германија (види детали подолу) и со последователно стекнување, т.е. со стекнување државјанство (Einbürgerung). Нашите луѓе кои веќе поседуваат државјанство на балканска земја можат да добијат германско само преку Einbürgerung – во овој текст пишуваме за условите за тој чекор. Дознајте и какви промени треба да донесе новиот закон.

Во пракса, степенот на нечија интеграција во општеството не се мери со хартии. Сепак, највисокото ниво на бирократска интеграција што мигрантот може да го постигне во друга земја е добивањето државјанство на таа земја.

Во моментов германската влада работи на промена на законот за државјанство. Веднаш штом ќе се донесе законот, ќе го ажурираме текстот 🤓
Законот се менува за да се зголеми бројот на странци кои сакаат да имаат германско државјанство. Од 10,7 милиони странци кои живеат во Германија, дури 5,7 милиони живеат тука повеќе од 10 години. Меѓутоа, во текот на 2022 година само 132.000 луѓе се пријавиле за германски документи.

Лицата на возраст од 16 години самостојно поднесуваат барање за германско државјанство, додека родителот го поднесува барањето за помали деца (види подолу).

Услови за добивање германско државјанство

Доколку сакате да аплицирате за германско државјанство, кое чини 255 евра, треба да ги исполните повеќето од следниве услови:

 1. Да живеете редовно минимум 8 години во Германија. Ако тука сте завршиле средно училиште или факултет, бројот на години се намалува на 6. Во некои случаи, можно е да се прифати престојот помал од осум години.
  🆕Најавена промена: Наместо 8, ќе бидат доволни само 5 години. Во посебни случаи за многу успешни странци, бројот на години може да се намали на 3, ако лицето е, на пример, доброволно активно, многу добро на училиште или на работа (што и да значи тоа точно😊) и има многу добро познавање на Германски (најверојатно C1 ниво).
 2. Имате валидна дозвола за престој (за деца под 16 години, доволен е ограничен престој). За жал, ова барање не може да се поднесе со секоја дозвола за престој. На пример, студентите не можат да го поднесат ова барање, дури и додека имаат дозвола за престој за да бараат работа по студиите, тоа не е можно. Во тој случај треба да најдете работа, да го смените престојот и работната дозвола да бидат поврзани со тоа работно место и дури потоа да поднесете барање.
 3. Ги препознавате и ги споделувате вредностите на уставот на Сојузна Република Германија. Во пракса, тоа значи дека треба да пополните еден формулар.
 4. Можете самостално да се издржувате. Во пракса, тоа значи дека сте вработени или имате некои други извори на приходи кои се доволни за покривање на трошоците за живот.
 5. Не сте биле осудени за никакво кривично дело.
 6. За аплицирање е потребно минимум Б1 ниво на германски јазик и се докажува со диплома.
  🆕 Најавена промена: За лица постари од 67 години нема да биде потребна диплома за познавање на германски јазик. Сепак, од постарите ќе се бара да можат да комуницираат во секојдневните ситуации.
 7. Да положите Einbürgerungstest – тест за познавање на правниот и социјалниот систем и условите за живот во Германија – ако не сте завршиле училиште во Германија или немате диплома од германски универзитет или колеџ.
  🆕 Најавена промена: Лицата над 67 години нема да мора да го полагаат овој тест.
 8. Подготвени сте да се откажете од вашето државјанство доколку не постои аргумент зошто треба/можете да го задржите вашето државјанство.
  🆕 Најавена промена: Новиот закон треба да го олесни добивањето двојно државјанство.

Двојно државјанство

Ако внимателно го прочитате условот бр. 8 за германско државјанство, ќе забележите дека не се поднесува барање за двојно државјанство. Туку постои можност да објасните зошто сакате или треба да го задржите своето кога аплицирате за германско државјанство.

🆕 Како што сега стојат работите, со новиот закон за државјанство драстично ќе се олесни можноста за добивање двојно државјанство!

Германско државјанство за деца на странци родени во Германија

Како што беше наведено на почетокот, доколку едниот родител е Германец, бебето автоматски добива германско државјанство при раѓањето. Но што ќе се случи ако двајцата родители се странци, а детето е родено во Германија?

За да може детето на странци да добие германско државјанство по раѓањето на територијата на Германија, барем еден од родителите мора да престојува во Германија повеќе од 8 години и да има неограничен престој во моментот на раѓање на детето.

🆕Најавена промена: Според новиот закон, наместо 8, еден од родителите мора да престојува во Германија повеќе од 5 години.

Така, дете од странски родители родено во Германија има двојно или тројно државјанство додека не одлучи за едно (или две, во зависност од тоа кои државјанства има) – помеѓу неговиот 18-ти и 22-риот роденден, тоа лице потоа треба да одлучи кое државјанство сака да го добие/задржи – или како и со двојното државјанство – да одлучи да го задржи германското државјанство и да аргументира зошто сака/треба/може да го задржи другото државјанство.

Што се менува со новиот закон?

Измените воведени со новиот закон се следните:

 • Веќе нема да морате да живеете редовно во Германија дури 8 години, туку само 5, додека во посебни случаи за многу успешни странци, бројот на години може да се намали на 3 години.
 • Децата на странците ќе добијат германски пасош доколку еден од родителите престојувал во Германија најмалку 5 години, додека моментално тој е со важност од 8 години.
 • Условот да се знае јазикот со минимум Б1 диплома нема да важи.
 • Луѓето постари од 67 години нема да мора да полагаат Einbürgerungstest.
 • Драстично ќе се олесни добивањето двојно државјанство.

Предлог-законот беше доставен до Собранието во ноември 2022 година и се очекува да стапи во сила во втората половина на 2023 година.

Губење на германското државјанство

Ако имате само германско државјанство односно сте се откажале од своето, тогаш тоа не може да ви се одземе  (Art. 16 Abs. 1 S. 1 GG ). 

Меѓутоа, германското државјанство престанува да важи

 • во моментот на враќање на старото или новото државјанство надвор од ЕУ без одобрение од германските институции,
 • со учество во воените дејствија на армијата на друга земја или
 • ако сте дале неточни информации за себе кога сте добиле германско државјанство.

Значи, ако се откажете од државјанството за да земете германско, а потоа повторно го земете старото државјанство, вашето германско автоматски престанува да важи. Официјална и јавно позната комуникација на оваа тема меѓу институциите нема. Меѓутоа, ако дознаат Германците – го губите германското државјанство.

Во пракса, турските граѓани тоа го правеа на почетокот на 21 век. Тие се откажуваа од турско државјанство, земаа германско, потоа одеа на одмор во Турција и повторноземаа турско. Обемот на овие случаи се зголеми толку многу што Германија и Турција потпишаа договор со кој Турција ја информира Германија доколку германски државјанин земе турско државјанство. Овој договор ја укина оваа практика.

Сигурно не ве советуваме да навлегувате во оваа тема – особено што наскоро доаѓа нов закон кој треба да овозможи двојно државјанство со земјите од „третиот свет“.

Интересна точка на крајот

Следнава статистика дава слика колку странци живеат во Германија и колку долго.

Најмногу странци дошле во Германија во периодот од 2016 до 2020 година.

Гореспоменатите услови ги претставуваат општите услови за добивање државјанство. Сепак, условите може да се разликуваат од случај до случај. Ако сте заинтересирани за овој пат, секако најдобро е да се распрашате во локалниот оддел за државјанство (Einbürgerungsamt – важно: Einbürgerungsamt не е исто што и Ausländerbehörde.

Што мислите вие за земање германско државјанство?

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија