Промена на даночните класи во Германија од 1.7.2023: Укинување на даночните класи 3 и 5 и какви би биле последиците за паровите

Се укинуваат даночните класи 3 и 5. Во Германија милиони парови би биле погодени од реформата: какви последици би имало за нив?

Ако одлучи федералната влада, брачните двојки или оние во регистрирани партнерства ќе имаат помалку избор во иднина. Во моментов се работи на пакет закони со кои ќе се укинат даночните класи 3 и 5. Милиони луѓе ширум Германија ќе бидат погодени од плановите за даночни класи.

Планиран крај за даночните класи 3 и 5: што значи тоа за паровите?

Само брачните двојки можат да избираат помеѓу различни класи, бидејќи класата на данок на доход во Германија првенствено се заснова на брачниот статус:

Даночна класа 1: за самци
Даночна класа 2: за самохрани родители
Даночна класа 3: во брак и има големи приходи
Даночна класа 4: брачен и стандарден случај
Даночна група 5: во брак и со низок приход
Даночна класа 6: повеќе работни места кои подлежат на плаќање придонеси

Според податоците на Федералниот завод за статистика, повеќето брачни двојки сè уште се одлучуваат за комбинација од даночни класи 3 и 5. Кои се ефектите од нивното укинување? И зошто сето ова?

Даночна група: комбинацијата 3/5 е добра кога имате разлика во висината на платата

Даночната група во основа има влијание врз месечниот нето приход на двојката. Ако едниот партнер заработува значително повеќе од другиот (60 проценти и повеќе), комбинацијата 3/5 е поволна. Партнерот со помала заработувачка (даночна група 5) има многу високи одбитоци од бруто платата, но тоа е повеќе од компензирано со придобивките на оној кој има поголема заработка (даночна група 3) на крајот на месецот. Ако и двајцата партнери заработуваат приближно ист износ, комбинацијата од 4/4 даночна класа има најголема смисла.

Заклучокот е дека двата модели не даваат многу, бидејќи исплатата секогаш се врши со декларацијата за данок на доход. Важно: Со избирање комбинација на даночни класи, можете само да влијаете на износот на одбитокот на данокот на доход од страна на работодавачот, на овој начин не можете да заштедите на даноците. Ако парот не ја избрал најдобрата даночна група за плаќање, тие добиваат помалку нето од бруто износот секој месец, но на крајот може да го вратат со враќање на данокот.

Реформа на данокот на плата: Повеќе нето од бруто за другите приматели

Сепак, во предложениот закон не станува збор само за бројки, туку за социјалните аспекти и поголема правичност. Бидејќи во реалноста, дел од парот со пониски приходи е обично жената, која потоа се става во даночната група 5 и се става во неповолна положба поради особено високите одбитоци. Реформата ќе му овозможи на вториот примател повеќе нето отколку бруто и – така се надева министерката за семејство Лиза Паус (Зелените) – „ја зајакне економската еднаквост за жените“. Коалицијата Семафор се надева и дека со укинувањето на комбинацијата 3/5 ќе се вработат повеќе жени или ќе се зголеми работното време.

Според коалицискиот договор, парот со даночни класи III/V по правило треба да се префрли на факторскиот метод од даночната класа 4, кој постои од 2010 година. Факторот обезбедува поправедна распределба на даночното оптоварување на платите во рамките на бракот или регистрираното партнерство. Секој го плаќа тој дел од данокот на доход што го има во заедничкиот приход.

Со факторот, даночната управа веќе ја зема предвид предноста на поделбата во текот на годината. Поточно, тоа значи дека даночната управа прво ја пресметува проценетата годишна обврска за данок на доход на брачна двојка или регистрирано партнерство. Ова потоа се дели со 12 месеци и се задржува месечно како данок на доход. Ова во голема мера треба да избегне дополнителни даночни плаќања.

Неизвесно е кога ќе има дојде големата реформа на даночните класи. Правниот пакет е во тек. Сепак, некои промени во даноците за 2023 година се веќе направени, а работниците можат да им се израдуваат.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија