Работа во Кувајт

Поради заинтересираноста за работа во Кувај, во прилог објавуваме статија со огласи објавени од Caterer Global.

Хотелите Marriott, Hilton и Holiday Inn, имаат потреба од персонал.
Сите огласи можете да ги најдете овде. 

Во секој оглас можете да прочитате за условите, како и начинот на аплицирање.

Од лично искуство на многу Македонци кои аплицирале преку Carterer Global, вработувањето оди на следниов начин – откако ќе прикачите CV, работодавачот ќе Ве исконтактира, a интервјуто ќе го направи преку Skype.

На самото интервју ќе можете да го прашате сè што Ве интересира околу патните трошоци, сместувањето, работното време и слично.