Што е подобро, да работите или да бидете на социјала во Германија ?

За да го објасниме ова, ќе земеме еден пример со двајца самци, Драган и Зоран.

Драган работи, а Зоран е на социјала.

Драган работи за 2000е на месец (иако некои работат и за помалку), а Зоран прима социјала 560е.

Драган, стан од 50м2 го плаќа околу 1000е, додека Зоран не плаќа ништо.

Драган плаќа режија за станот 200е, а Зоран не плаќа ништо.

Зоран има право да заработи легално 170е, значи работа од еден ден.

Кога ќе собереме и одземеме се, на крајот на Драган кој работи му остануваат околу 800е, а Зоран кој не работи му остануваат 740е.

Сега вие самите проценете дали е подобро да работите или да не работите.

Според мене, ова е голема неправда за луѓето кои работат.

Пишете го вашето мислење во коментар.
Примеров е за оние кои работат во Минхен. Во другите градови е поинаку во однос на киријата.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија

Приклучете се на БАРМЕР, надоброто здравствено осигурување во Германија