Сè што треба да знаете за гарантното писмо – Verfähligungserklärung

Кога ќе одлучите да се преселите во Германија, неизбежно е да има значителен број процедури, услови и генерално работи што треба да ги направите пред поаѓање. За некои визи, како што се визи за студирање, учење јазици, барање работа и други, потребно е меѓу другото да се приложи и доказ за доволно финансиски средства за поддршка.
Тоа можете да го направите на три начини:

 1. Со уплата на одредена сума пари на сметка со ограничено право на располагање во една од германските банки.
 2. Доказ за официјално призната стипендија која ги покрива вашите трошоци.
 3. Со гарантно писмо или Verfährungserklärung. Бидејќи првите два веќе беа дискутирани во претходните текстови, во овој подготвив повеќе за гарантното писмо.

Што точно е гарантно писмо?

Verpflichtungserklärung или гарантно писмо е документ со кој лице со приход и престој во Германија се обврзува да ги преземе вашите трошоци за живот во Германија. Гарантното писмо е доказ за неколку работи до германската влада. Прво, дека имате доволно ресурси за да живеете во Германија. Второ, тоа што имате доволно средства за живот е гаранција за германската влада дека немате право на државни социјални услуги како што се социјална помош и други. Трето, ако имате некакви трошоци, а немате пари да ги покриете, германската влада е уверена дека трошоците ќе бидат вратени бидејќи во последниот случај гарантот ќе треба да ги плати (милом или силом).

Кој може да гарантира?

Гарант може да биде лице кое има редовни и доволни приходи и престојува во Германија со неограничен престој или чиј престој е најмалку пет години од потпишувањето на гарантното писмо.

Дали гарантот смее да живее надвор од Германија?

Не. Видете повеќе во прашањето „Кој може да гарантира?“.

Дали гарантот може да биде државјанин на друга држава, односно да нема германски пасош?

Смее се додека има регистрирано живеалиште во Германија и ги исполнува условите објаснети во прашањето „Кој може да гарантира?“.

Дали гарантот може да биде во пензија?

Може.

Кои се условите за гарантирање?

Условите за гаранција се гарантот да има доволно средства за покривање на сопствените трошоци и да му останат доволно пари за издржување на носителот на гарантното писмо. Овој износ е износот што мора да се чува на месечна основа на сметка со ограничено право на располагање. Оваа сума моментално е 934 евра месечно и се менува со текот на времето како што се поместува прагот на сиромаштија во Германија.

Каде се вади гарантното писмо?

Гарантното писмо се вади во канцеларијата за странци (Ausländerbehörde/Ausländeramt) во градот каде што престојува гарантот. Важно е да се спомене дека гарантот не мора да живее на истото место каде што планирате да престојувате, туку во место мора да го извади гарантното писмо.

Која документација е потребна?

Потребната документација е секаде слична, но некои барања може да варираат и најдобро е да прашате директно во канцеларијата за странци од местото каде што живее гарантот.

Еве примери на документи кои најчесто ги бараат канцелариите за странци, користејќи го примерот на градот Ахен ( Aachen ).

 • Пасош на гарантот
 • Aufenthaltstitel или дозвола за престој
 • Договор за изнајмување стан или, доколку поседувате стан, потврда за купување стан или потврда од нотар
 • Надоместок во износ од 29 € по гарантно писмо. Забелешка: оваа сума може да се менува од место до место
 • Пополнет образец на гарантот и носителот на гарантното писмо. На следниот линк можете да видите како изгледа примерот на формуларот за градот Келн.
 • КУРСЕВИ И ПРЕВОДИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

За вработените:

 • Договор за вработување
 • Пресметка на плата за претходните три месеци. Некои места бараат и сметки за последните шест месеци, а некои за една година. Исто така, изводите за плата од брачниот другар се неопходни доколку гарантот е во брак.

За самовработени и претприемачи:

За самовработени и претприемачи:

 • Потврда за регистрација на фирмата, односно извод од трговскиот регистар (Handelsregister)
 • Основачки акт
 • Конечната одлука за данок на доход
 • Проценка на буџетската позиција на компанијата или, наместо тоа, извештај за нето приходот
 • Доказ за висината на придонесите за здравствено и пензиско осигурување

За пензионерите:

 • Извод од пензијата

Колку долго трае процесот на изработка на гарантно писмо?

Гарантното писмо се добива истиот ден кога се доставува комплетната документација до канцеларијата за странци и се потпишува гаранцијата. Додуша, подготовката на документацијата често може да трае од неколку дена до неколку недели, а може да се случи и канцеларијата за странци да побара нешто дополнително од документацијата, што исто така може да потрае неколку дена. Исто така, во некои канцеларии за странци мора да се закаже термин за поднесување на документацијата, што може да потрае и до неколку недели во зависност од обемот на работа. Затоа е најдобро да ја започнете процедурата за гарантно писмо веќе кога или пред да аплицирате за термин во амбасадата.

Колку долго важи гарантното писмо?

Гарантното писмо важи до пет години од датумот на влез на носителот на гаранцијата во Германија. За гарантот важноста на гарантното писмо истекува пред наведениот рок само доколку некој друг кој ги исполнува условите не се обврзе да ја преземе гаранцијата.

Дали амбасадата го прифаќа само оригиналното гарантно писмо или копија?

Најдобро е да имате и оригинал и копија на терминот.

Дали се проверува дали гарантот навистина ве поддржува финансиски?

Во зависност од канцеларијата за странци, може да се случи при обновувањето на вашата дозвола за престој да побараат извод од вашата банкарска сметка од претходните месеци, каде што ќе можат да ги видат вашите трансакции, односно каде што можат да видат дали гарантот платил одредена сума на пари. Во принцип, Германија нема тенденција да ја контролира гаранцијата затоа што им е доволно што некој законски се обврзува да ги преземе трошоците на странецот. Во оваа насока, сакам да напоменам дека треба да се внимава со гарантното писмо и дека тоа не е само обична формалност, бидејќи во непредвидени околности гарантот може да сноси огромни трошоци и последици.

Кои се обврските на гарантот?

Со гарантното писмо, гарантот не само што е должен да ги покрие вашите животни трошоци за време на студии/барање работа/учење јазик, туку и да плати евентуални прекршочни казни, да ги преземе трошоците за депортација во случај на кривични дела, вашите можни болнички трошоци и други трошоци предизвикани од несреќни околности. Затоа, кога станува збор за ова прашање, морам да додадам дека е важно вашиот гарант да биде личност од вашето семејство или пријателски круг со која можете да изградите однос на доверба, па дури и ако не, ценете ја дадената помош.

Какво влијание има гарантното писмо врз данокот на гарантот?

Гарантот може да побара издржувањето на носителот на гаранцијата да бидат внесени како трошоци кои го намалуваат даночното оптоварување и на тој начин да добие дел од парите назад преку поврат на данок.

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија