Огласи за Au Pair во Франција

Француско семејство има потреба од Аu Pair во периодот од јули до јануари наредната година, која ќе се грижи за нивните две деца на возраст […]