Визи за Германија

Подготвување на барањето за виза Подгответе се на следниот начин: Пополнете го образецот за барање на виза  онлајн на следниот линк и понесете по два примерока на Вашиот термин. […]