Што можете да пренесете преку граница без да платите царина, ДДВ и акциза

Правилата и ограничувањата во патнички промет во Република Македонија, се регулираат со Царинскиот закон. Mакедонските и странските државјани се  ослободени од плаќање на увозни давачки (царина, […]