Виза за Италија

0

Барателите на било кој тип на виза може да отидат директно во визниот оддел на Амбасадата без претходно закажување по телефон (работа со странки: од […]