Што е Kinderzuschlag во Германија и како да аплицирате за тоа?

Покрај Kindergeld, Kinderzuschlag е уште една форма на поддршка за семејствата со ниски приходи.

Иако Киндергелд е нешто што го добиваат сите што имаат деца и нешто што на повеќето од нас е познато, малкумина знаат дека стотици илјади деца во Германија добиваат Kinderzuschlag. Кој може да аплицира за ова и колку изнесува Kinderzuschlag во Германија, прочитајте подолу.

Кој може да аплицира за Kinderzuschlag во Германија?

За да се квалификувате за Kinderzuschlag, мора да ги исполнувате овие основни услови:

 • Имате деца помлади од 25 години кои живеат со вас
 • Добивате Kindergeld за вашите деца
 • Како пар заработувате повеќе од 900 евра месечно, 600 ако сте самохран родител
 • Вашиот приход + Kinderzuschlag може да ги покрие основните животни трошоци (малку повеќе за тоа подолу)
 • Не добивате Arbeitslosengeld II

Досега имаше максимално ниво на приход над кое не можеш да добиеш Kinderzuschlag, годинава е укинато. Теоретски, не е важно колку заработувате, ако е премалку за да го издржувате семејството, имате право на Kinderzuschlag.

Доколку не ве интересира како изгледаат бројките и колку треба да заработувате, а само сакате да знаете дали имате право на Kinderzuschlag во Германија, кликнете на овој линк:

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse

Има краток видео прашалник за да проверите дали и колку Kinderzuschlag треба да добиете.

А ако ве интересираат бројки, еве ги. Идејата на Kinderzuschlag е да го покрие недостатокот што го имате во плаќањето на основните животни потреби на вашето семејство. Овој дефицит мора да биде таков што Kinderzuschlag може да го покрие. Во спротивно, ако не можете, треба да побарате други форми на социјална помош.

Вака се пресметува износот што ви е потребен за покривање на основните животни потреби:

 • На родителите (пар) им требаат 778 евра месечно за живот (2×389)
 • Самохрани родители 432 евра
 • Деца до 6 години 250 евра
 • Деца од 6 до 14 години 308 евра
 • Деца од 14 до 18 години 328 евра
 • Деца од 18 до 25 години 345 евра

Пример:

Двојката има две деца на возраст од 5 и 12 години. Според оваа пресметка за живот им требаат 1336 евра месечно. Ако на тоа се додаде кирија од 1000 евра месечно, им требаат 2336 евра. Нивниот нето приход, со Kindergeld и Wohngeld, треба да биде поголем од оваа сума.

Oвде прочитајте како да аплицирате за Kindergeld во Германија и овде како да аплицирате за Wohngeld во Германија.

Доколку приходот на ова семејство, дури и со Kinderzuschlag, не надминува 2336 евра, ова семејство мора да побара Arbeitslosengeld II или некоја друга форма на социјална помош. Но, ако приходот на ова семејство е на пример 2000 евра, киндерзушлаг од 370 евра би ги „префрлил“ преку граница и дефинитивно треба да поднесат барање.

Колку Kinderzuschlag можам да добијам во Германија?

Максимум 185 евра месечно за секое дете. Можете да добиете помалку ако помала сума е доволна за да ги подмирите основните животни потреби или ако вашето дете почне да работи и да заработува сопствен приход.

Како да аплицирате за Kinderzuschlag во Германија?

На еден од трите начини:

 • Класично, по пошта,
 • Онлајн пополнете сами печатете, потпишете и испратете по пошта
 • Пополнете онлајн и одберете да ви испратат пополнети формулари за потпис

Формуларот може да го пополните онлајн овде:

https://web.arbeitsagentur.de/kiz/ui/start

Формуларот изгледа вака:

Vereinfachter Antrag auf Kinderzuschlag – поедноставена апликација за Kinderzuschlag

 • 1. Angaben zu meiner Person – информации за барателот
  • Name, Vorname – Презиме, име
  • Geburtsdatum – датум на раѓање
  • Ggf. abweichender Geburtsname und/oder Name aus früherer Ehe/Lebenspartnerschaft – моминско презиме или презиме од минат брак
  • Titel – титула
  • Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) – адреса, улица, број, поштенски број, место
  • Geschlecht – пол
  • Staatsangehörigkeit – државјанство
  • Telefonnummer für Rückfragen tagsüber – телефонски број во случај на прашања
 • 2. Angaben zu meinem/meiner im Haushalt lebenden Partner(in) – информации за партнерот кој живее со мене
  • Name, ggf. abweichender Geburtsname, Vorname – Презиме, моминско презиме, име
  • Geburtsdatum – Дата на раѓање
 • 3. Angaben zu meiner Kontoverbindung – Банкарски податоци
  • IBAN
  • BIC Kontoinhaber(in) – BIC број
 • 4. Für folgende Kinder im Haushalt beantrage ich Kinderzuschlag – за следните деца поднесувам барање
  • Name, Vorname – презиме, име
  • Geburtsdatum – датум на раѓање
 • 5. Folgende unter Punkt 4 genannten Kinder halten sich nicht ständig in meinem Haushalt auf – децата наведени под број 4 имаат постојан престој во моето домаќинство
  • Vorname – име
  • Das Kind hält sich außerdem auf bei – Детето исто така престојува во…
  • Grund und Dauer der Abwesenheit – причина и времетраење на другото живеалиште
 • 6. Neben den unter Punkt 4 genannten Kindern halten sich folgende Kinder unter 25 Jahren, für die ich kein Kindergeld erhalte, zeitweise in meinen Haushalt auf – освен децата наведени под број 4, следните деца под 25 години за кои не добивам Киндегелд се во моето домаќинство
  • Name, Vorname – презиме, име
  • Geburtsdatum  – датум на раѓање
  • Grund und Dauer der Anwesenheit – причина и времетраење на престојот
 • 7. Folgende Personen wohnen neben mir, meinem/meiner Partner(in) und den unter Punkt 4 eingetragenen Kindern noch in meinem Haushalt – Следниве луѓе се со мене, мојот партнер и децата во моето домаќинство
  • Verwandtschaftsverhältnis – роднинска врска со мене / роднинска врска со мојот партнер
  • Name, Vorname Geburtsdatum – презиме, име, датум на раѓање
  • Датум, потпис…
  • Kindergeldnummer – број на приматели на Kindergeld (само доколку парите се делат, односно дел се плаќа на еден, а дел на друг

Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.

За повеќе вакви и слични информации придружете ни се во нашата фејсбук група Македонци во Германија